In 2016 hebben we onze missie, visie en doelstellingen bepaald. In 2017 gaan we dit concretiseren door regiomarketing in de praktijk te brengen. Hierbij wordt de uitvoer altijd getoetst aan ons beleid.

Onze missie

Wij zorgen ervoor dat we regiomarketing van Zuidwest Friesland met elkaar doen.

Onze visie

Regiomarketing van Zuidwest Friesland is toonaangevend, inspirerend, een verbindende factor tussen ondernemers, gemeentes en provincie en wordt bedreven vanuit eigen identiteit en authenticiteit.

Onze doelstellingen

De doelstellingen worden eerst beknopt weer gegeven. Daarna worden ze per doelstelling verder toegelicht.

  1. Bewerkstelligen van meer omzet in de regio Zuidwest Friesland uit recreatie en toerisme.
  2. Het gebied van de Gemeentes De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân als één regio (Zuidwest Friesland) promoten.
  3. Succesvolle branding van de regio Zuidwest Friesland.
  4. Regiomarketing van Zuidwest Friesland op een vernieuwende en transparante manier.
  5. Verbindingen maken tussen bestaande partijen en stimuleren om samen te werken op het gebied van regiomarketing.
  6. Waarde van de toerisme- en recreatiesector voor de regio Zuidwest Friesland uitleggen, weergeven en benadrukken aan de stakeholders.

Doelstelling 1 | ‘meer omzet’

De stichting heeft als doel om de omzet uit toerisme en recreatie in de regio Zuidwest Friesland te vergroten. Hierbij zijn een drietal doelgroepen te onderscheiden;

  • Nieuwe bezoekers. Gasten die plannen maken verleiden te komen recreëren in de regio. Dit is van toepassing op gasten die nog geen bezoek hebben gebracht aan de regio maar ook voor gasten die dit wel eens hebben gedaan. Je moet gasten blijven verleiden om een bezoek te brengen.
  • Bestaande bezoekers. Huidige bezoekers van de regio verleiden om meer te ondernemen door beter van informatie te voorzien over de mogelijkheden (activiteiten en evenementen) binnen de regio.
  • Inwoners van de regio stimuleren om meer te ondernemen binnen de eigen regio door beter van informatie te voorzien over de mogelijkheden (activiteiten en evenementen) binnen de regio.

Doelstelling 2 | ‘één regio’

De stichting heeft als doel om de regio Zuidwest Friesland als één regio te promoten. Promotie moet gericht zijn op de gehele regio en niet worden beperkt door gemeentegrenzen. Hierbij zijn de gemeentes De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân alsmede de Provincie Fryslân en ondernemers welke actief zijn in de regio betrokken.

Doelstelling 3 | ‘regio branding’

Succesvolle branding van de regio Zuidwest Friesland betekent vergroten van de bekendheid en benoemen van kenmerken en mogelijkheden van de regio. Het doel is Zuidwest Friesland als sterk merk neer te zetten bij nieuwe bezoekers, bestaande bezoeker en inwoners.

Doelstelling 4 | ‘regiomarketing 2.0’

Bestaande marketing en bestaande bedrijven / organisaties wil de stichting beter laten articuleren. Nieuwe initiatieven moeten transparant en daadwerkelijk vernieuwend en spraakmakend zijn. De stichting wil niet een ‘standaard’ marketing organisatie zijn. Zo moeten ondernemingen zelf hun producten verkopen. De stichting faciliteert promotie die voor individuele ondernemingen onbereikbaar is.

Een belangrijk onderdeel van de regiomarketing is de informatievoorziening naar de toerist. Deze moet op een snelle, eenvoudige en hedendaagse manier inzicht hebben in het aanbod (activiteiten, festiviteiten, evenementen etc.) van de regio.

Doelstelling 5 | ‘verbinden’

De stichting wil verbinden in de breedste zin van het woord. Verbindingen maken waardoor promotie van individuele ondernemingen aansluit op de regiomarketing en deze weer op de promotie van de provincie Friesland. Verbinding maken tussen ondernemingen welke voordeel kunnen halen uit gezamenlijke in plaats van individuele promotie. Verbinding maken tussen politiek en ondernemers om gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor regiomarketing. Kortom: een spil zijn in het krachtenveld waarbinnen de stichting opereert met als doel de promotie van de regio naar een hoger plan te tillen.

Doelstelling 6 | ‘waarde’

De stichting heeft als doel om de waarde van de sector toerisme en recreatie voor de regio Zuidwest Friesland uit te dragen naar alle stakeholders. Stakeholders zijn in eerste instantie beide gemeentes en de ondernemingen welke gevestigd zijn in de regio. Verder is er een slag te slaan met gerichte promotie op de eigen inwoners. Niet alleen om daar meer klandizie uit te halen, maar ook omdat de support van de inwoners, het toeristisch recreatieve product een enorme boost geeft.

Menu