Zowel vanuit de politiek als de ondernemers is er behoefte aan een organisatie welke de krachten bundelt, de slagkracht vergroot en de regio zichtbaar maakt. Hieronder enkele belangrijke punten die het bestaansrecht van de stichting onderbouwen:

  • De roep vanuit politiek en ondernemers om de regiomarketing te regisseren, coördineren en bovenal te doen is groot.
  • Er is momenteel geen regiomarketing en het gastheerschap en informatie voorziening (VVV en Tip) is sterk versnipperd.
  • Er moet gebouwd worden aan vertrouwen en het binden van partijen. Dit is zowel een basisvoorwaarde als een bestaansrecht. SRM ZWF zal hierin de bruggen bouwen.
  • Er is behoefte aan een solide schakel tussen lokale en provinciale initiatieven. We moeten als regio aan tafel zitten bij de Provincie en Merk Fryslân. Zeker met het oog op het jaar 2018.
  • Indien er geen stappen worden gezet en het blijft ieder voor zich dan verliest de regio als totaal. Ook ten opzichte van andere regio’s die wel goed georganiseerd zijn.
Menu