SRM ZWF vertegenwoordigd de ondernemers in de regio. Zij kunnen op verschillende manieren aanhaken en een bijdrage leveren aan regiomarketing. We willen stimuleren om aan te haken. Dit is een organisch proces waarbij de concrete invulling van de groepen afhankelijk is van externe factoren zoals ontwikkelingen in het ondernemersfonds en regionale dynamieken. We gaan niets opleggen aan ondernemers. Wil je niet mee doen dan hoeft dat niet. Door de juiste kant op te gaan en resultaten te boeken willen we steeds meer partijen verleiden om mee te doen. Onderstaande figuren geven het wensbeeld van de vertegenwoordiging en het organisatiemodel weer.

Door middel van informatie avonden en nieuwsbrieven houden we onze achterban actief op de hoogte.

Getrapte vertegenwoordiging SRM ZWF (Schmeink & De Bruin, 2016)

Gewenst organisatie model SRM ZWF (Schmeink & De Bruin, 2016)

Menu