Zoals in onze doelstellingen vermeld willen we niet een standaard marketing organisatie oprichten. Maar juist flexibel werken met een regiomarketeer en -spin die in eerste instantie bezig gaan met verbinden en coördineren. Door aan het werk te gaan worden wensen en mogelijkheden steeds verder duidelijk wat zich vertaald in een concreet plan van aanpak per jaar. Het jaar 2017 zal gebruikt worden om deze informatie op te halen en de eerste uitvoerende stappen te zetten.

Natuurlijk zijn er nu al plannen en ideeën (zie onderstaande opsomming). Deze lijst doet alleen geen recht aan onze ambities. Onze ambities zijn groter maar hiervoor moeten we in 2017 eerst aan de slag gaan met de regiospin en regiomarketeer om dit te concretiseren.

 • Een team van 2 personen die minimaal 4 dagen per week per persoon aan het verbinden, coördineren en de marketing van onze regio besteden. Dit team zal een combinatie zijn van een zogenaamde regiospin (verbinden van de regio) en marketeer (uitdragen van de regio).
 • Inspraak / brainstorm avonden organiseren om ideeën en wensen vanuit ondernemers op te halen. Waar liggen volgens ondernemers kansen? Welke thema’s zijn onderbelicht?
 • Onderzoek doen naar manieren om nieuwe vormen van marketing in te zetten voor regiomarketing. Dit o.a. via de studenten Marketing Minor 3.0 van de NHL.
 • Korte inspirerende filmpjes over Zuidwest Friesland op het gebied van specifieke thema’s. Deze worden gebruikt in verschillende (online) campagnes.
 • Marketing coördinatie van het gratis OV pilot project in Zuidwest Friesland. Denk aan inspiratie lijnen / dagjes met het OV op pad in de regio.
 • Inzetten van online (social) media campagnes voor specifieke thema’s zoals cultuur, fietsen, watersport etc.
 • Webminars op de site van SRM ZWF voor ondernemers om hen te informeren hoe de modernste marketing tools optimaal ingezet worden voor eigen producten en de regio.
 • Huidige bezoekers van de regio laten optreden als ambassadeurs van onze regio door een gerichte (online) campagne.
 • Regio brede promotie artikelen zoals een gezamenlijke gids en een vernieuwde inspiratie kaart voor toeristen.
 • Regio brede evenementen kalender welke afgestemd is met huidige partners zoals de VVV’s en Merk Fryslân.
 • Inzetten van en onderzoek doen naar een zoekmachine/app/website voor de regio met producten, evenementen en activiteiten. Niet door een eigen database te maken maar bestaande producten en systemen te koppelen.
 • Zuidwest Friesland en 2018 Culturele Hoofdstad. Concrete plannen maken om als regio optimaal mee te doen in 2018. Ondernemers hierin meenemen en optimaal informeren via een speciale pagina op onze website.
 • Regiobreed gastheerschap. Zoeken en kijken naar mogelijkheden hoe kennis en kunde over de toeristische mogelijkheden door de gehele regio bekend is bij personen die direct te maken hebben met toeristen.
 • Stimuleren, meedenken en adviseren hoe het gastheerschap in Gemeente Sudwest-Fryslân op een vergelijkbare manier georganiseerd kan worden als Gemeente De Fryske Marren.
 • Stimuleren dat alle partijen op eigen niveau met elkaar communiceren en belangrijke zaken met betrekking tot regiomarketing afstemmen. Dus gemeenten onderling maar ook VVV’s.
 • Implementatie van de eerste onderzoekadviezen van de Marketing Minor 3.0. Deze richt zich op promotie van Zuidwest Friesland als fietsregio.
 • Aan tafel zitten bij de Provincie en bij Merk Fryslân. Meedenken, meepraten en de belangen van de regio behartigen. Juist nu er een nieuw portal komt en 2018 zo’n belangrijk jaar is.
 • Beursdeelnames vanuit Merk Fryslân of een groep ondernemers ondersteunen vanuit de regio.
 • Beeldbank voor de regio welke te gebruiken is door alle ondernemers.
 • Website van SRM ZWF met informatie voor ondernemers met o.a. antwoorden op veel gestelde vragen over SRM ZWF, uitleg over ons beleid en de uitvoer van ideeën.
 • Nieuwsbrieven voor ondernemers met informatie uit de regio, successen en mogelijkheden voor ondernemers om mee te doen.
Menu